Privatlivspolitik

Cookies
Websitet anvender ”cookies” der er en tekstfil, som gemmes på din computer, mobil eller tilsvarende, med det formål at genkende den, huske indstillinger, udføre statistik og målrette annoncer. Cookies kan ikke indeholde skadelig kode som f.eks. virus. Det er muligt at slette eller blokere for cookies. Hvis du sletter eller blokerer cookies vil annoncer kunne blive mindre relevante for dig og optræde hyppigere. Du kan desuden risikere at hjemmesiden ikke fungerer optimalt samt at der er indhold, du ikke kan få adgang til.


Oversigt
1. Generelt
2. Hvem er ansvarlig for din oplysninger
3. Hvad bruges dine oplysninger til
4. På hvilket grundlag behandler vi dine personoplysninger
5. Hvem kan vi dele vores oplysninger med
6. Hvornår overfører vi personoplysninger til lande uden for EU
7. Hvor længe opbevarer vi oplysninger om dig
8. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger træffes
9. Hvilke rettigheder har du
10. Version


1. Generelt
Denne politik om behandling af personoplysninger (“Persondatapolitik”) beskriver, hvorledes By Sarah Lykke indsamler og behandler oplysninger om dig. Persondatapolitikken gælder for personoplysninger, som du afgiver til os i forbindelse med et besøg hos By Sarah Lykke, en henvendelse vedrørende en af vores ydelser, eller som vi indsamler via By Sarah Lykkes hjemmeside, www.bysarahlykke.dk. By Sarah Lykke er dataansvarlig for dine personoplysninger. Al henvendelse kan ske via kontaktoplysningerne anført under punkt 2.


2. Hvem er ansvarlig for dine oplysninger
Ansvarlig for behandlingen af dine personoplysninger:

By Sarah Lykke
Karen Brahes Vej 5, 2. th
5000 Odense C
Danmark
CVR-nr.: DK40808760
Mail: info@bysarahlykke.dk


3. Hvad bruges dine oplysninger til
Vi behandler dine personoplysninger til følgende formål:
For at vi kan levere de ydelser, du har bestilt og i øvrigt opfylde vores aftale med dig, herunder for at kunne kontakte dig vedrørende relevant information om den ydelse, du har købt.

Oplysninger om dine køb kan vi også behandle for at overholde lovkrav, eventuelt opståede retskrav, bogføring og regnskab. Undersøgelser, statistik og analyser for at optimere brugeroplevelsen og www.bysarahlykke.dk’s funktion, samt foretage målrettet markedsføring, herunder retargeting via f.eks. Facebook og Google. Denne behandling af oplysninger er nødvendig for, at vi kan forbedre www.bysarahlykke.dk, samt vise dig relevante kampagner.

Kommunikation med dig i forbindelse med udbud af vores tjenester, herunder at kunne levere nyhedsbreve til dig.

Bemærk venligst, at afgivelse af personoplysninger kan være nødvendig i forbindelse med indgåelse af kontrakt, eller et krav der skal være opfyldt for at indgå i en kontrakt. I disse situationer vil vi ikke være i stand til at tilbyde dig vores produkter og services, medmindre du meddeler os de påkrævede oplysninger.


4. På hvilke grundlag behandler vi dine personoplysninger
Vores behandling af personoplysninger er altid baseret på et lovligt grundlag. Vi kan behandle dine personoplysninger på følgende grundlag:

1. Dit udtrykkelige samtykke
2. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en kontrakt som du er part i, eller af hensyn til gennemførelsen af foranstaltninger, der træffes på din anmodning forud for indgåelsen af en kontrakt.
3. Behandlingen er nødvendig for at opfylde en retlig forpligtelse der påhviler By Sarah Lykke, f.eks. opbevaring af transaktionsoplysninger i henhold til bogføringsloven
4. Behandlingen er nødvendig for, at By Sarah Lykke eller tredjemand kan forfølge en legitim interesse. Legitime interesser kan udgøre:
5. Løbende forbedring af produkter, services og teknologier
6. For at målrette vores markedsføring på sociale medier og kommunikation med dig i overensstemmelse med dine præferencer.


5. Hvem kan vi dele dine oplysninger med
Vi kan dele oplysninger om dig med:
Vores samarbejdspartnere f.eks. leveringsinfo til transportører, der forestår leveringen af de købte varer til dig. Det kan være samarbejdspartnere til levering af it-services (databehandlere), der behandler oplysninger på vores vegne. Vi anvender eksterne samarbejdspartnere til blandt andet teknisk drift af systemer og forbedringer af www.bysarahlykke.dk, udsendelse af nyhedsbreve, samt målrettet markedsføring, herunder retargeting. Disse virksomheder er databehandlere og under vores instruks og behandler data, som vi er dataansvarlig for.

Analyse- og segmenteringsplatforme, såsom Google Analytics, Facebook Business Manager eller Google Adwords.

Offentlige myndigheder, såfremt det er påkrævet i henhold til lov.

Advarselsregistre der identificerer risikable transaktioner med det formål at bekæmpe (organiseret) onlinesvindel.


6. Hvornår overfører vi persondata til lande uden for EU/EEA
Dine personoplysninger kan behandles af databehandlere placeret uden for EU/EEA.
Nogle af disse databehandlere f.eks. Google Analytics, Facebook og Klaviyo er etableret i USA. De fornødne garantier for overførsel af oplysninger til USA er sikret gennem databehandlernes certificering under EU-U.S. Privacy Shield, jfr. EU Persondataforordningens art. 45. I det omfang vi bruger andre databehandlere end de nævnte, der er etableret udenfor EU, vil det altid ske under iagttagelse af gyldige overførselsgarantier.


7. Hvor længe opbevare vi dine oplysninger
By Sarah Lykke sletter løbende oplysninger om inaktive kunder, og opbevarer alene dine oplysninger så længe de er nødvendige for at opfylde det formål de oprindeligt blev indsamlet til. De oplysninger vi har indsamlet i forbindelse med din tilmelding til vores nyhedsbrev slettes, når dit samtykke til nyhedsbrev trækkes tilbage, medmindre vi har et andet grundlag for behandling af oplysningerne jf. punkt 4.
Transaktionsoplysninger gemmes i 6 år som følge af Bogføringsloven.


8. Hvilke sikkerhedsforanstaltninger har vi truffet
Hos By Sarah Lykke gør vi vores bedste for at passe godt på dine personoplysninger.
Vi sikre dine personoplysninger gennem såvel tekniske som organisatoriske sikkerhedsforanstaltninger med henblik på at beskytte dine oplysninger mod uvedkommendes adgang, manipulation, destruktion/sletning eller tab af oplysninger.


9. Hvilke rettigheder har du
Som kunde hos By Sarah Lykke har du som registreret kunde ret til at udøve følgende rettigheder:
Indsigt og berigtigelse af dine oplysninger på www.bysarahlykke.dk
Sletning efter anmodning
Dataportabilitet, dvs. at du efter anmodning kan få udleveret de oplysninger du selv har afgivet til By Sarah Lykke i et struktureret, almindeligt og maskinlæsbart format
Mulighed for at trække dit samtykke tilbage

Som kunde hos By Sarah Lykke, har du til enhver tid ret til at besigtige og berigtige dine oplysninger, ligesom du har mulighed for at trække samtykket til behandlingen af personoplysninger tilbage. Du kan til enhver tid anmode om at få dine personoplysninger hos By Sarah Lykke slettet. Dine oplysninger vil blive slettet på din anmodning, såfremt et af følgende kriterier gør sig gældende;
Du trækker dit samtykke tilbage (såfremt dit samtykke dannede grundlag for behandlingen),
Oplysningerne viser sig at være urigtige, eller ikke længere er nødvendige for at opfylde det formål, hvortil de blev indsamlet.
Udøvelsen af dine rettigheder kan være underlagt betingelser og begrænsninger, og vil i høj grad afhænge af den konkrete behandlingssituation.
Hvis du mener at By Sarah Lykke behandler dine personoplysninger ulovligt, har du mulighed for at indgive en klage til det danske Datatilsyn.


10. Version Denne privatlivspolitik vil blive opdateret løbende som følge af skiftende juridiske, tekniske eller forretningsmæssige udviklinger. Vi opfordrer dig derfor til at gennemgå denne side jævnligt. Opdateret 9. februar 2023